logo

Agnieszka Tatara

Zajęcia prowadzimy w studiu
Kontakt. Przestrzeń ruchu i tańca
przy ul. Szpitalnej 40 w Krakowie.

Dziecięcy Warsztat Tańca:
+48 601 519 027
warsztat.tanca@gmail.com